Kriiside lahendamiseks koolitatakse nelja aastaga kuni 1200 abipolitseinikku

16/07/2020

Tagasi

Politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseinike seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu aitab Politsei- ja Piirivalveametil kriisiaja ülesandeid paremini täita ning tänu suuremale hulgale abipolitseinikele ja politseiametnikele laiendada oma võimekust kriisiolukordades kiiresti reageerida.
Täna on Eestis umbes 1100 abipolitseinikku, kellest ligi 450 olid näiteks kaasatud ka Covid-19 epideemiast põhjustatud eriolukorra lahendamisse. Nelja aasta pärast peaks kriiside lahendamiseks olema välja õpetatud lisaks kuni 1200 inimest ehk umbes 300 inimest aastas. Seadusandlust on vaja muuta, et tagada nende inimeste õiguspärane kaasamine politseiorganisatsiooni, viia läbi vajalikud koolitused ja tagada sotsiaalsed garantiid. Riigi siseturvalisuse ja sisejulgeoleku tagamise kohustus on Siseministeeriumil ja Politsei- ja Piirivalveametil, mitte Kaitseministeeriumil ja Kaitseliidul.
Eelnõu esimene kooskõlastusring on poole peal, esmast tagasiside eelnõule oodatakse 17. juuliks.
Seaduseelnõule on võimalik tagasiside anda kuni 17.07 valitsuse eelnõude infosüsteemis: eelnoud.valitsus.ee.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background