Korterelamute hoovide korrastamiseks saab toetust

03/03/2020

Tagasi

Korteri-, hoone- ja elamuühistud, kes soovivad sel aastal oma hoove korrastada, saavad selleks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda. Taotlusi “Hoovid korda” toetuse saamiseks ootab linn kuni 15. maini.
Toetust võivad taotleda kõik Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, hoone- ja elamuühistud.
Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnul on “Hoovid korda” toetus mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.
Taotluse võivad esitada ka naabermajade ühistud koos, kui nende hoovid paiknevad üksteise kõrval.
Linna toetust saab kasutada mängu- või spordiväljaku, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala ning rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks; hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks ning ka õueala teekatte parendamiseks.
Kui kortermaja lähiümbruses napib korralikku parkimisruumi ja autod pargivad kaootiliselt linna haljasaladel, nagu näiteks Mai elamurajoonis ongi mitmel pool juhtunud, siis on otstarbekas sellised isetekkelised parklad toetuse abil heakorrastada.
“Hoovid korda” toetuse tingimused, taotluse ja kuluaruande vormi leiab linna veebilehelt<https://parnu.ee/linnakodanikule/keskkond-majandus/heakord/heakord/hoovid-korda>. Taotlusi saab esitada kuni 15. maini (kaasa arvatud), kuid arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, kavandatava töö eelarve koostamine ja töö(de) teostaja leidmine võtab aega.
Toetust antakse taotlejale kuni 40 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või 4000 eurot ühistaotluse korral. Kalendriaasta jooksul saab esitada taotluse maksimaalselt ühele projektile. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse sihipärase kasutamise leping. Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle aasta 1. detsembriks ja aruanne esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.
Kui juhtub nii, et töö jääb toetuse saajast mitte tulenevatel põhjustel tähtajaks tegemata, siis saab toetuse saamist pikendada järgmise aasta 1. detsembrini.
2019. aastal laekus linnavalitsusele tähtajaks 22 “Hoovid korda” taotlust. Toetust sai 19 avalduse esitajat (kahes taotluses märgitud tööd olid tehtud juba 2018. aastal, üks taotlus lükati tagasi, kuna tegemist ei olnud avalikult kasutatava hooviga).
Toetusraha abil ehitati välja mitu mänguala, laiendati autode parkimiskohti, rajati rattaparklaid, renoveeriti kõnniteid ja ehitati uusi juurde, rajati kõrghaljastust, tehti hekkide hoolduslõikusi ning rajati puhke- ja haljasalasid. Mitmed ühistud parendasid jäätmekogumisega seotud probleeme paigaldades kortermaja juurde süvamahuti või jäätmemaja.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background