Kõrekontserdil loendati rekordarv laulvaid isasloomi

21/05/2020

Tagasi

Tänavukevadise kõreseire käigus loendati Veskijärve kõrede asurkonnas 117 isaslooma. Sel hulgal kõre isasloomi pole Eestis viimase paarikümne aasta jooksul kusagil loendada õnnestunud. Seire tulemused teisteski asurkondades viitavad kõrede arvukuse tõusule tänu üha tõhusamale kaitsele.
Keskkonnaagentuuri läbiviidud kõreseire sellekevadised tulemused annavad lootust, et eelkõige just suuremahuliste elupaikade taastamistöödega on võimalik päästa Eesti kõred väljasuremisohust.
Kõre on väike kollase triibuga kärnkonn, kes eelistab elupaigana avamaastikku ja vajab sigimiseks madalaid ajutise loomuga veekogusid. Praegu on kahepaiksetel kõige olulisem koosviibimise aeg, mil loomad on koondunud sigimisveekogudesse. Isased kõred häälitsevad emaste ligimeelitamiseks, kusjuures nende häälitsemine meenutab öösorri laulu (häälekas „krrr-krr“) ja kostab vaikse ilmaga kuni paari kilomeetri kaugusele.
Kui perioodil 2005–2010 loendati Veskijärve kõre asurkonnas keskmiselt 14 isaslooma, siis 2017. aastal juba 44 ja mullu 61 kõret.
Kõre asub Eestis oma levila põhjapiiril. Varasemalt oli kõre arvukas eelkõige Lääne-Eesti rannaniitudel ja Põhja-Eesti liivikutel. Elupaikade kadumise tõttu on tänapäeval Eestis säilinud vaid 15 kõre isoleeritud asurkonda, enamik neist asuvad endistele luite- ja liivikualadele rajatud liivakarjäärides. Punase nimestiku alusel on Eesti kõre populatsioon väljasuremisohus, sest asurkonnad on väiksed ja killustunud. Liik on kantud Eestis kõige rangema kaitse alla I kaitsekategooriasse. Looduskaitseseaduse kohaselt peab olema tagatud kõigi teadaolevate kõre elupaikade kaitse.
Maailma looduskaitseliidu (IUCN) andmetel on kahepaiksed üks ohustatumaid liigirühmi. Eestis on kõik kahepaiksed (konnad ja vesilikud) looduskaitse all. Kõre kaitse tegevuskava leiab Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/liigikaitse/kore_kaitse_tegevuskava_avalik.pdf
Pildi autor on Marju Keis


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background