Kodu lähedal asuva riigimetsa majandamisel saab igaüks kaasa rääkida

16/04/2020

Tagasi

RMK korraldas 2019. aastal kõrgendatud avaliku huviga piirkondades 69 kaasamiskoosolekut, praeguse eriolukorra ajal jätkub kaasamine e-kirja ja telefoni teel.
RMK on kolm aastat korraldanud kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH-alad) kaasamiskoosolekuid, et anda kogukonnale võimalus arvamust avaldada planeeritud raietööde teemal. Kokku on toimunud üle 100 koosoleku, neist 69 möödunud aastal. Lõviosa kohtumistest kulges kõiki osapooli rahuldavalt: kogukondadega arutati 750 raie üle; enam kui pooltel juhtudel hinnati RMK algne ettepanek mõistlikuks, lisatingimusi lepiti kokku 300 juhul.
Kõrgendatud avaliku huviga alad on kohad, kus inimesed kõige enam liiguvad, näiteks asulates ja nende ümbruses asuvad metsad. Lisaks arvestab RMK KAH-alade hulka ka neid riigimetsi, kus paiknevad RMK külastusobjektid ning pärandkultuuriga seotud metsad. KAH-aladena käsitletakse üle Eesti kokku 703 metsaala 73 000 hektaril.
KAH-aladel planeeritud raietöödest antakse kohalikele ja teistele huvitatud osapooltele aegsasti teada, et inimesed saaksid kodukohas toimuvate raietööde kavandamisel kaasa rääkida ja ettepanekuid teha. Koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal toimub infovahetus kogukonnaga e-kirja ja telefoni teel. Teave kaasamiskoosolekutest ja planeeritavatest raietöödest on leitav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud
Kaasamiskoosolekutel räägitakse, miks seda metsa sellel alal ja sellisel moel on just nüüd vaja raiuda, antakse ülevaade tööde tehnoloogiast ja uue metsa istutamise plaanidest raiutud alale. Kõige enam on  koosolekutel tekkinud arutelu selle üle, kas raiet üldse on vaja, kas üht raieviisi oleks mõistlik asendada teisega, samuti avaldatakse soovi säilitada metsarajad, tehakse ettepanekuid kasvama jäävate puude arvu ja paiknemise osas. Võimalusel on neid ettepanekuid ka arvesse võetud.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background