Kinnistuomanikel on kohustus hoida kinnistuga piirnev kõnnitee puhas

06/11/2019

Tagasi

Märjad puulehed muudavad kõnniteed libedaks ja seal liikumise ohtlikuks, mistõttu tuletab Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistus meelde, et kinnistuomanikel on kohustus hoida korras ja puhas nii oma kinnistu kui ka kinnistu ja sõidutee vaheline kõnnitee.
Pärnu linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanik kohustatud aastaringselt korraldama kinnistuga piirneva kõnnitee puhastamise nõnda, et seal oleks ohutu liigelda.
See tähendab kinnistu ja kõnnitee puhastamist puulehtedest, okstest, olme- ja ehitusprahist ning talvel kindlasti lume koristamist ja libedusetõrjet.
Kui keegi libeduse tõttu kõnniteel kukub, siis on vastutajaks kõnniteega piirneva kinnistu omanik, kes on jätnud tee korrastamata. Kukkunud inimesel on õigus esitada kinnistuomanikule kahjunõue.
Kui kinnistuomanik ei täida heakorra tagamise kohustust, saadab korrakaitseteenistus kinnistuomanikule märgukirja kõnnitee korrastamiseks. Kui omanik heakorda ka siis ei taga, on korrakaitseteenistusel õigus algatada väärteomenetlus. Enamasti asi nii kaugele ei lähe ja kodanikud reageerivad juba märgukirja peale.
Korrakaitseteenistus tuletab meelde, et on tagumine aeg kõnniteed puulehtedest puhtaks teha.
Pärnu keskuslinnas veab kokku riisutud puulehed ja muud haljastusjäätmed tasuta ära AS Ragn-Sells. Ilma rahata viiakse haljastusjäätmed ära juhul, kui kogutud materjal on pakendatud konteinerisse, kus ongi ainult biolagunevad aiajäätmed või siis on aiajäätmed pakendatud rohelistesse biolagunevatesse kottidesse.
Nõuetekohaselt pakendatud puulehtede ja muude biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta vedu saab tellida telefoninumbril 6060439 või e-postiteel parnu@ragnsells.ee.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background