Keskkonnaministeerium ja kuhuviia.ee tegid koostöö ametlikuks

20/01/2020

Tagasi

Keskkonnaminister Rene Kokk ja kuhuviia.ee rakenduse juht Kristiina Kerge sõlmisid vaba tahte lepingu, et edendada ühiselt jäätmete liigiti sortimist. Kuhuviia.ee on kiireim ja lihtsaim keskkond, kust leiab lähimad kogumispunktid ja jäätmejaamad.
Täna kogutakse liigiti kõige rohkem paberi-, papi- ja metallijäätmeid, millele järgnevad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Vaatamata tollele pole Eestis olmejäätmete ringlussevõtu sihttase viimastel aastatel oluliselt paranenud. Selleks, et seda suurendada, tuleb arendada kogumisvõrgustikku ning tõsta ka inimeste teadlikkust.
Kuhuviia.ee juhi Kristiina Kerge sõnul on tegemist valdkonnaga, mille edasi arendamiseks ja elanikkonna teadlikkuse kasvatamiseks on vaja järjepidevat ja süsteemset koostööd.
Vaba tahte lepingu peamine põhjus on üheskoos arendada edasi www.kuhuviia.ee veebilehte ning ajakohastada sealset kaardirakendust. Keskkonnaministeerium kaasab võimalusel portaali esindajaid jäätmealastesse teavitustegevustesse ning teavitab operatiivselt jäätmevaldkonna õigusalastest kavatsustest. Samuti kohtutakse regulaarselt, et arutada ühiseid eesolevaid koostöökohti, olgu nondeks portaali arendamine, kampaaniad vms tõhus teavitustegevus.
Vaba tahte lepinguid on sõlminud Keskkonnaministeerium juba 20 aastat. Keskkonnaministeeriumil on hetkel 15 vaba tahte lepingut, millest suurem osa on sõlmitud erialaliitudega.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background