Keskkonnaameti eestvedamisel jätkatakse Pärnu lahes rannikumere kohavaru taastamist

11/06/2019

Tagasi

Kohade arvukuse suurendamiseks ja olemasoleva asurkonna seisundi parandamiseks paigaldati Pärnu lahte sel kevadel 1140 koha tehiskoelmut.
Pärnu lahe kohavaru on olnud madalseisus juba 2000ndate algusest alates. Selle parandamiseks on paarkümmend aastat paigaldatud tehiskoelmuid ning viimastel aastatel on karmistatud ka püügi regulatsioone – sätestatud on keeluajad ning koha alammõõtu on tõstetud.
2018. aastal paigaldati Pärnu lahte 660 ja tänavu 1140 tehiskoelmut, mida hoitakse vees maist juuni lõpuni. Keskmiselt 50-100 koelmuga jadad paiknevad mõlemal pool Pärnu jõge kaldalähedases vees. Koelmuid seiratakse regulaarselt, et hinnata, kuidas koha neid kasutab. Koha sigimiseks soodsatel aastatel ja kudekarja normaalse suuruse korral võib mõnel aastal olla asustatud kuni 90% kunstkoelmutest. Seni on olnud kunstkoelmutel arenev mari kõrge ellujäämisega, normaalselt areneb üle 90% loodetest.
Viimaste aastate kohasaagid jäävad 70-150 tonni vahele, mis jääb kaugele maha kunagistest hiilgeaegadest 1960-70ndatel. Teadlaste hinnangul võiks kohavaru taastumisel ulatuda aastased saagid kuni 340 tonnini.
Koha tehiskoelmute paigaldamise maksumus on kokku 64 800 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 perioodi vahenditest. Töid teostas Eesti Mereinstituut Keskkonnaameti tellimusel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background