Kanakülas räägitakse raieplaanidest

31/08/2020

Tagasi

RMK tutvustab 16. septembril Kanakülas endise metskonnahoone esisel platsil raietööde kava.
Novembris- detsembris teostab RMK raieid Kanakülas endise metskonnahoone ümbrusse jäävas nn Rista asumimetsas, mille pindala on 8,3 ha. Sealsed viljakates kasvukohtades kasvavad segapuistud on suures enamuses (89,5%) jõudnud küpsesse ikka. Nende kohatine madal täius ja sanitaarne seisund tingib uuendusraie vajaduse. 2020. aastal on RMK kavandanud lageraiet 4 metsaeraldisel, kokku pindalaga 5,7 ha. Uus metsapõlv rajatakse järgmisel istutushooajal, kasutades kasvukohale sobivate puuliikide istikuid. Lisainformatsiooni saab Pärnumaa metsaülemalt Heiki Ärmilt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background