Kaks kolmandikku Eesti elanikest pooldavad pensionisüsteemi reformimist

28/03/2019

Tagasi

71% Eesti elanikest leiab, et praeguste demograafiliste trendide juures ei ole Eesti pensionisüsteem jätkusuutlik ja vajab reformimist, selgus SEB ja Kantar EMORi poolt läbiviidud SEB Pensionivalmiduse uuringust.
SEB Pensionivalmiduse uuringus osalenud leidsid, et pensionisüsteemi reformimise eesmärk peaks olema esmalt inimeste rahaline kindlustunde tagamine tulevikuks. Seejärel saavutada kodanike usaldus süsteemi vastu, selle stabiilsus ja jätkusuutlikkus. Vastanud ei alahinda ka kogumislahenduste paindlikumaks muutmise aspekti.
SEB Pensionivalmiduse uuring kinnitas, et pensionisüsteemi ümber toimuvad kemplused mõjutavad inimeste usaldust süsteemi vastu negatiivses suunas. Üle poolte vastanutest märkis, et nende usaldus on süsteemi vastu langenud tänu sellele, et poliitmaastikul ei suudeta sel teemal kokkuleppele jõuda.
SEB Pensionivalmiduse uuring kaardistab Baltimaade elanike pensioninialaseid teadmisi, usaldust pensionisüsteemi vastu, inimeste käitumist pensioniks kogumisel ja kindlustunnet tulevase pensioni suhtes. 2018. aasta vastanute arv on 1500, sh. Eestis võttis uuringust osa 500 inimest. Selle aasta uuringu fookus oli suunatud elanikkonna eelistustele pensionifondide ja investeerimisvaldkondade vallas ning Eesti pensionisüsteemi reformimisvajadusele.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background