Hoolekandeasutuste palgad tõusevad 15 protsendi võrra

07/02/2019

Tagasi

Pärnu linnavolikogu kehtestas hoolekandeasutuste töötajate uue palgajuhendi, mis tõstab alates selle aasta 1. jaanuarist 15,4 protsendi võrra töötajate palku.
Kõige enam mõjutab määrus hooldustöötajate töötasu. Näiteks sotsiaalkeskuse kutsetunnistusega hooldustöötajate palk tõuseb pea veerandi võrra.
Sotsiaaltöötajate töötasu alammäära arvestamisel võeti aluseks Pärnu maksumaksjate keskmine sissetulek tuludeklaratsioonide alusel. See tagab töötasu iga-aastase muutuse – kui pärnakatel läheb hästi, tõuseb ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu.
Pärnu linnal on neli hoolekandeasutust: Pärnu Sotsiaalkeskus, Tammiste Hooldekodu, Laste ja Noorte Tugikeskus ning Jõõpre Vanurite Kodu. Nende töötajate töötasu alammäära hakatakse arvestama üle-eelmise kalendriaasta baasmäära (pärnakate keskmise sissetuleku) alusel. 2017. aasta baasmääraks on 1020 eurot.
Hoolekandeasutuste juhtide ja nende asetäitjate palk sõltub klientide, tegevusalade ja kinnistute arvust ning asutuse eelarve mahust. Juhtide palk tõuseb tänavu vähemalt kümnendiku võrra, ulatudes 1122-1734 euroni.
Kõrgharidusega erialaspetsialistide töötasu alammääraks kehtestati 80 protsenti (sel aastal 816 eurot), kõrghariduseta, kuid kutsestandardi nõuetele vastava erialaspetsialisti töötasu alammääraks 75 protsenti baasmäärast (765 eurot). Nende tegelik töötasu on suurem: Tammiste Hooldekodu kõrgharidusega sotsiaaltöötajal 895, sotsiaalkeskuse kõrgharidusega sotsiaaltöötajal 820 ja tugikeskuse kõrgharidusega kasvatusala töötajal 820 eurot kuus.
Hooldustöötajate töötasu alammääraks on 65 protsenti baasmäärast (tänavu 663 eurot). Kui hooldustöötaja vastab kutsestandardi nõuetele, tõuseb alammäär 70 protsendile (714 euroni).
Tammiste Hooldekodu hooldustöötajate palk tõuseb tänavu 650 eurolt 680 eurole ja sotsiaalkeskuse hooldustöötajate palk 575 eurolt 665 eurole. Kutsetunnistusega hooldustöötajate palk on suurem, tõustes Tammiste Hooldekodus 650 eurolt vähemalt 714 eurole ja sotsiaalkeskuses 575 eurolt vähemalt 714 eurole.
Muude alade kõrgharidusega erialaspetsialistide (näiteks tervishoiutöötajate) töötasu alamääraks on 75 protsenti baasmäärast (tänavu 765 eurot), muude alade kutseharidusega erialaspetsialistide töötasu alammääraks 65 protsenti baasmäärast (663 eurot). Keskastme spetsialisti, keskharidusega spetsialisti, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustöölise töötasu alammääraks kehtestati 60 protsenti baasmäärast (612 eurot).
Pärnu linna selle aasta eelarves on hoolekandeasutuste töötajatele palga maksmiseks 15,4 protsenti rohkem raha kui mullu. Haridustöötajate tööjõukulude kasv on eelmise aastaga võrreldes 10,3 ja kultuuritöötajate tööjõukulude kasv 12,6 protsenti.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background