Hiina riigikontrolli delegatsioon on Eestis töövisiidil

15/07/2019

Tagasi

Eestis on töövisiidil Hiina Rahvavabariigi kõrgeima auditiasutuse delegatsioon, mida juhib peainspektor ja aseriigikontrolör proua Song Yijia.
Kohtumisel riigikontrolör Janar Holmiga vahetati mõtteid vastastikust huvi pakkuvate küsimuste ja koostöövõimaluste üle. Külastuse fookuses on suurandmete kasutamine auditeerimisel ja audiitorite eetika. Muu hulgas arutatakse, kuidas saavad kõrgeimad auditiasutused anda oma jõukohase panuse digiühiskonna arengusse. Samuti käsitletakse keskkonnaauditite teemat, sest 2014. aastast on Eesti riigikontroll juhtinud Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse EUROSAI keskkonnaauditi töörühma.
Eesti riigikontroll on ÜRO egiidi all töötava kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühmas teinud aasatel 2007–2013 Hiina riigikontrolliga konstruktiivselt koostööd keskkonnavaldkonna auditeerimise ja sellekohase metoodika vallas. Hiina Rahvavabariigi riigikontroll oli toona töörühma juhtkomitee liige ja Aasia regiooni ühenduse ASOSAI keskkonnaauditi töörühma juht.
Hiina riigikontrolli delegatsioon kohtus ka Riigikogu välisasjade komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoniga. Tutvutakse ka e-Eesti esitluskeskusega.
Hiina delegatsioon külastas enne Eestisse saabumist Soome ning Poola riigikontrolli.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background