Haigla käivitab uudse patsiendiportaali

13/04/2020

Tagasi

Pärnu Haigla käivitab spetsiaalselt kaugvastuvõttude tegemiseks loodud uudse patsiendiportaali.
Patsiendiportaali kaudu toimuv televastuvõtt tagab usaldusväärse ja turvalise side tervishoiuteenuse osutajaga ning pakub patsiendile võimalust saada tervishoiuteenust kodust lahkumata. Televastuvõtu eelduseks on internetiühendusega arvuti ning ID kaardi või Mobiil-ID olemasolu.
Urmas Sule sõnul on keerulistes oludes kontakti hoidmine patsientidega ning ohutu tervishoiuteenuse
osutamine on Pärnu Haigla jaoks esmatähtis. Uus teenus on tulnud selleks, et jääda.
Televastuvõtt on mugav ja patsiendisõbralik alternatiiv tavapärasele arstikabinetis toimuvale visiidile ja vastab samadele nõuetele, seejuures on igati tagatud kvaliteetne teenuse osutamine. Televastuvõtul saab
tervishoiutöötaja patsienti konsulteerida, anda ravisoovitusi, kirjutada vajadusel ravimiretsepti või suunata edasistele uuringutele. Kaugvastuvõtt igal eriala ja igas olukorras efekti siiski ei anna. Kui vastuvõtt eeldab patsiendi füüsilist läbivaatlust või protseduuride tegemist, siis videosilla
vahendusel seda kahtlemata teha ei ole võimalik. Televastuvõtu kasutamise otstarbekuse üle saab otsustada iga tervishoiuteenuse osutaja ise. Televastuvõtu toimumiseks on vaja patsiendi valmisolekut ja elementaarset digipädevust. Kõik vastuvõtud dokumenteeritakse nõuetekohaselt patsiendi
terviseandmetesse.
Esimeste seas praktiseerivad Pärnu Haiglas televastuvõttu laiemalt ämmaemandad.
Eriolukorra perioodil on Pärnu Haigla spetsialistid teostanud enam kui 5600 telefonikonsultatsiooni. Pärnu Haigla on üks esimesi haiglaid Eestis, kes läbi patsiendiportaali tagab e-teenuse osutamisel kliendi identifitseerimise. E-lahenduste süsteemse kasutamise eesmärk on toetada võimalikult kiiret inimese ravivajaduse hindamist ja vajadusele vastava ravi alustamist ning tagada raviprotsessi jooksul ravi järjepidevus ja kvaliteet.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background