Euroopa keskkonnaprogramm LIFE ootab projektitaotlusi

02/05/2019

Tagasi

Avatud on Euroopa Liidu LIFE-programmi keskkonna- ja kliimaprojektide taotlusvoor, mille eelarve on tänavu 400 miljonit eurot. Paljusid seniseid projekte on saatnud edu ja kõrged tunnustused.
Eestist on seni rahastuse saanud 38 projekti, millest osad on lisaks positiivse keskkonnamõjule pälvinud ka kõrgeid tunnustusi. Näiteks eelmise aasta Eesti keskkonnateo peaauhinna võitis Laeva jõe taastamine, projektinimega Happyriver. Euroopa Komisjoni Natura 2000 sotsiaalmajandusliku mõju kategooria auhinna teenis aga välja Eesti loopealsete taastamise projekt.
Lisaks valiti eelmisel aastal lausa kaks Eesti projekti „Linnalehmad“ ja „Dragnolife“ parimate 2016-2017. aastal lõppenud LIFE projektide hulka. Linnalehmade projekt tegeles Pärnu rannaniidu taastamise ning karjatamise taasalustamise korraldamisega. Projekt „Dragonlife“ tegeles suure-rabakiili ja kõre liigikaitseliste töödega Eestis ja Taanis.
Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti toetakse LIFE-programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.
LIFE-programmist saavad toetust taotleda juriidilised isikud, eelkõige ettevõtted, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, teadusasutused ja kõik teised, kelle projektiidee ühtib programmist toetatavate tegevustega. Projektide toetusmäär on kuni 55% kuludest, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektidele kuni 60-75% kuludest.
Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Taotluse esitamise tähtaeg on 17. juuni, loodus – ja bioloogilise mitmekesisuse projektidele on tähtajaks 19. juuni. Kliimameetme allprogrammis tuleb kohe esitada täistaotlus, mille tähtaeg on 12. september.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background