Pärnu linna esimese klassi lapsed saavad kooliminekutoetust

23/08/2019

Tagasi

Pärnu linn maksab 1. klassi minevatele lastele koolitoetust. Toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta ja see makstakse välja septembrikuu jooksul.
Õigus toetusele on Pärnu koolides esimesse klassi mineval lapsel ja tema vanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui nende elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linn (linn kui omavalitsus).
See tähendab, et nii lapse üks vanem, eestkostja või hoolduspere vanem kui kooli minev laps peavad olema lapse koolimineku aasta 1. jaanuari seisuga ning ka toetuse taotlemise ajal Pärnu linna elanikud.
Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu puudest tingitud erivajaduse tõttu õppima Pärnu kooli või on laps Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt suunatud õppima väljaspool Pärnut asuvasse kooli.
Koolitoetust makstakse ka erakoolide õpilastele.
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO http://arno.parnu.ee/, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel.
Taotluse esitamiseks tuvastab lapsevanem end e-keskkonnas pangalingi, ID-kaardi või mobiil-ID abil. Toetus kantakse taotluses märgitud pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist ehk alates 20. septembrist.
2018. aastal laekus innale 561 koolitoetuse taotlust ja välja maksti 56 100 eurot.
Algaval 2019/2020. õppeaastal peaks prognoosi kohaselt alustama Pärnus kooliteed 584 last, mis teeb väljamakstava koolitoetuse kogusummaks 58 400 eurot.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background