Energia- ja tööstussektori CO2 heitkogused vähenesid peaaegu 40%

31/03/2020

Tagasi

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKS) kuuluvates Eesti käitistes vähenes CO2-heide 2019. aastal 38,7% võrreldes 2018. aastaga ehk ligikaudu 5,4 miljoni tonni CO2 võrra. Nii selgub Eestis kauplemissüsteemi kuuluva 46 elektri- ja soojusenergia-, põlevkiviõli-, tsemendi-, paberi- ja pabermassi-, telliste-, lubja- ja klaasitootja märtsi lõpuks esitatud aruannete põhjal.
Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialisti Imre Banyaszi sõnul on ELi HKSi kuuluvate käitiste koguheide järk-järgult vähenenud alates 2017. aastast. Kui 2017. aastal oli käitiste koguheide 14,7 miljonit tonni CO2, siis 2019. aastal oli see 8,5 miljonit tonni CO2. Võrreldes kauplemisperioodi 2013–2020 algusega on ELi HKSi hõlmatud käitiste CO2-heide vähenenud 7,4 miljoni tonni CO2 võrra ehk 46,7%.
Keskkonnaameti keskkonnaosakonna kliima peaspetsialisti Annika Konovalovi sõnul on võrreldes 2018. aastaga CO2-heide vähenenud rohkem kui pooltes ELi HKSi kuuluvates käitistes, kuid kõige enam Eesti Energia ASile kuuluvates Eesti elektrijaamas ja Auvere elektrijaamas.
Eesti pikaajaline siht on vähendada Eesti KHGde koguheidet 2050. aastaks 80% võrreldes 1990. aastaga. Selle sihi suunas liikumisel vähendatakse KHGde heidet 2030. aastaks orienteerivalt 70% võrreldes 1990. aasta tasemega. 2019. aasta lõpus avaldas Euroopa Komisjon Rohelise kokkuleppe, mis on teekaardiks aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Ka Eesti on toetanud Euroopa Liidu ülese kliimaneutraalsuse saavutamist.
Võrreldes 1990. aastaga on Eesti KHGde koguheide vähenenud 50,4% võrra tasemeni 20 miljonit tonni CO2 ning sellest ligi 70% tuleneb ELi HKSi käitistest. Selleks, et täita 2030. aastaks seatud eesmärki, peaks Eesti KHGde koguheide vähenema tasemeni 12 miljonit tonni CO2.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background