Enamik suvekülalistest soovitab Pärnut teistelegi

01/11/2018

Tagasi

Suvekülaliste seas läbi viidud uuring näitas, et enamasti tullakse Pärnusse vähemalt neljandat korda, pea kolmveerand vastanutest soovitab kindlasti Pärnusse tulla ka sõbral või heal tuttaval.

Suvekülaliste eelistuste ja hoiakute teadasaamiseks küsitleti juunist augustini 500 inimest, kellest 60% olid Eesti ja 40% välisriikide elanikud. Siseturistidest ligi pooled olid Harjumaalt, väliskülalistest üle poole Soomest.

Uuringust selgus, et siseturistidest oli Pärnut vähemalt neli korda külastanud 90% ja välisturistidest üle 60%. Välisturistide Eestisse reisimise sagedust vaadates ilmnes, et Eestit külastades on valdavalt tagasi tuldud ka Pärnusse. Pärnu esmakülastajaid oli eestimaalaste seas vaid kaks protsenti, välisturistide seas 12%.

Pärnusse tuleku eesmärgiks oli kõige sagedamini puhkus rannas. Kolmandik külastas linna seoses pere, tuttavate või sugulastega seotud tegevustega, veidi üle neljandiku tahtis osaleda mõnel konkreetsel üritusel, enam kui viiendik soovis puhata spaas või sanatooriumis. Välismaalased külastasid Pärnut eestimaalastest sagedamini ranna või spaa, siseturistid pere, sugulaste ja tuttavatega seotud tegevuste ning ürituste tõttu.

Enamike Pärnuga seotud aspektidega jäid külastajad rahule.

Terve uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Pärnu linnavalitsuse kodulehel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background