Eestist võib saada Euroopa oluline ilmakeskus

22/05/2020

Tagasi

Pärast arutelu otsustas Vabariigi Valitsus toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut Eesti kandideerimiseks Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asukohamaaks. Loodav keskus tooks Eestisse juhtivad kaugseire spetsialistid ja teadlased ning ergutaks Eesti ettevõtlust ja tööjõuturgu.
Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (edaspidi ECMWF) on välja kuulutanud hanke, et leida peamiselt kosmoseandmete ja muu seirega tegelevale keskusele asukoht Euroopa Liidu riigis. Loodav keskus tegeleks ELi rahastatavate teenuste (Copernicus, Euroopa horisont ja Digitaalne Euroopa jms) elluviimisega.
Eesti saab juba praegu edulugudena välja tuua selliste rahvusvaheliste organisatsioonide majutamise nagu EU-LISA ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskus.
Hankes osalemise huvi korral peab pakkuja riik 31. maiks edastama ECMWFile valitsuse kinnitatud kavatsuskirja. See ei kohusta veel pakkumist tegema, vaid lihtsalt kinnitab riigi huvi. Pakkumiste tähtaeg on 1. oktoober. Pakkumise koostamist koordineerib Keskkonnaagentuur.
ECMWF tegutseb nii teaduskeskuse kui 24/7 toimiva operatiivteenistusena, mille põhiülesandeks on liikmesriikidele keskpikkade, kuni 10-päevaste numbriliste ilmaprognooside tagamine. Lisaks haldab ECMWF maailma suurimat meteoroloogiliste andmete arhiivi, teeb kliima järelanalüüse, võimaldab liikmesriikidel kasutada oma superarvutusressursse.
Loodav keskus tegeleks Euroopa Liidu rahastatavate tegevustega, nagu näiteks Copernicus, Euroopa horisont ja Digitaalne Euroopa. Copernicus on Euroopa Liidu Maa vaatlusprogramm, mis jälgib planeeti, kaitsmaks keskkonda ning tagamaks inimeste turvalisus. Copernicus on maailma kolmas suurim kosmoseandmete pakkuja. Peamised valdkonnad, millest programmi kasu lähtub on ekstreemsete ilmaolukordade prognoosimine, taastuvate energiaallikate haldamine ja põllumajandus.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background