Eestis on vaiksem kui mujal Euroopa Liidus

09/03/2020

Tagasi

Euroopa Keskkonnaameti 5. märtsil avaldatud aruande „Keskkonnamüra Euroopas – 2020“ põhjal on Eesti kõige vaiksema keskkonnaga Euroopa Liidu riik.
Aruandest selgub, et Eesti linnapiirkondades elab ligi 23% elanikest aladel, kus aastaringselt on teeliiklusest põhjustatud müratase üle 55 dB, millega oleme EL riikide seas keskmisel tasemel. Seevastu väljaspool tiheasustusalasid elab üle 55 dB aladel vaid 0,5% elanikest, millega oleme EL riikide seas kõige vaiksema keskkonnaga riik.
Uuringu andmed ja järeldused põhinevad 2017. aastal valminud strateegilistel mürakaartidel, mis koostati suuremate linnastute, põhimaanteede, -raudteede, -lennuväljade ja sadamate kohta.
Aruande alusel põhjustab kogu Euroopa Liidus pikaajaline kokkupuude keskkonnamüraga 12 000 enneaegset surma ja 48 000 uut südame isheemiatõve juhtu aastas. Hinnanguliselt on mürast häiritud 22 miljonit inimest ja 6,5 miljonit inimest kannatab krooniliste unehäirete all.
Euroopa Keskkonnaameti aruandes esitatakse hinnang elanike keskkonnamüraga kokkupuute ja selle mõju kohta, mis põhineb Maailma Terviseorganisatsiooni uutel keskkonnamüra suunistel Euroopa regioonis. Aruandes kirjeldatakse ka müra mõju bioloogilisele mitmekesisusele, mis on seni vähe tähelepanu saanud. Müra põhjustab maa- ja mereelustikul paljunemisprobleeme, suurenenud suremusriski ja ebanormaalne rännet, mille tulemuseks on asustustiheduse vähenemine.
Euroopa Keskkonnaamet 5.märtsil avaldatud aruande „Keskkonnamüra Euroopas – 2020“ tekst on aadressil https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe/


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background