Eesti noored naudivad kiiret sissetulekute kasvu

02/07/2019

Tagasi

2019. aasta kevadel korraldatud SEB noorte uuring näitab noorte sissetulekute stabiilset kasvu viimase kolme aasta jooksul. Kasvanud on nii suhteliselt kõrgelt tasustatud noorte osakaal (kes teenivad üle 1200 euro kuus) kui ka keskmise palga saajate hulk. Koos reaalse sissetuleku kasvuga on märgata noorte rahulolu tõusu – üle 40% noortest kinnitavad, et nad saavad õiglast palka.
SEB korraldatud uuring näitas, et on tõusnud töötavate noorte osakaal, kelle netosissetulek ületab 1200 € kuus. 2019. aastal teenis sellest kõrgemat palka 22% töötavatest noortest. Suurem osa noortest teenib siiski 800 kuni 1200 eurost palka. Kui tänavu jäi palk sellesse vahemikku 41% noortest, siis 2018. aastal oli see osakaal 38%. Aina suurenenud on ka noorte ootused oma tulevase sissetuleku suhtes. Mida vanem on noor, seda kõrgem on ka tema palgaootus: 20% 25-aastastest on veendunud, et nende palk hakkab olema üle 1500 euro kuus.
Ka noorte seas on suured käärid oodatava palga suhtes meeste ja naiste vahel
Kahjuks näitas uuring samuti, et noorte meeste ja naiste vahel on õiglase palga hinnangu asjus suur erinevus. Üle 30% naissoost vastajatest pidasid õiglaseks palka 800–1000 eurot kuus (meeste hulgas oli vastav protsent alla 20%). Samas pidasid üle 20% noortest meestest õiglaseks palgaks rohkem kui 1500 eurot kuus, kusjuures antud vahemikus ulatusid naiste ootused 5 protsendini. Noorte meeste (19% vastanutest) ja naiste (18% vastanutest) ootused saavad kokku umbes 1000- kuni 1200-eurose palga juures, mida tänastes turutingimustes võiks pidada võimalikuks pealinna piirkonnas.
SEB noorte uuring korraldati 18- kuni 25-aastaste noorte seas 2019. aasta kevadel ja sellesse kaasati 604 noort inimest. Küsitlus korraldati veebikeskkonnas ning toimus paralleelselt ka Lätis ja Leedus.
Täna, 2. juulil hakkab SEBs tööle #YouthLAB, ehk start-up töökultuuri alusel korraldatud noorte suvepraktika, mille eesmärgiks on tuleviku pangateenuste väljatöötamine. #YouthLAB kestab 6 nädalat ja kaasab kõiki SEBs tööl olevaid 36 praktikanti. #YouthLAB’i jooksul läbivad noored äriidee kujundamise, teenuse disaini, turunduse, finantsplaneerimise, kliendiuuringu ja toote/teenuse arendamise faasi jõudes augusti keskpaigaks täisväärtusliku teenuse presentatsioonini. Kogu protsessi kajastab noorte videoblogi, samuti blogi keskkond.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background