Balti riikide siseministrid arutavad siseturvalisuse küsimusi

18/02/2020

Tagasi

Eesti, Läti ja Leedu siseministrite kolmapäeval Riias toimuval kohtumisel vahetatakse kogemusi Euroopa Liidu siseturvalisuse infotehnoloogiliste süsteemide rakendamisel ning tutvutakse kolme riigi praktikatega järgmise finantsperioodi eelarvete planeerimisel ja rahaliste vahendite kaasamisel valdkonda.
Siseminister Mart Helme sõnul aitavad arendatavad lahendused tuua kokku erinevates baasides olevad andmed, teostada lihtsamalt otsinguid ja võidelda seeläbi näiteks identiteedipettuste vastu.
Lisaks annavad kolme riigi siseministrid Riias toimuval kohtumisel ülevaate internetis leviva väärinformatsiooni mõju vähendamiseks astutud sammudest ning tutvuvad majanduskuritegevuse, eelkõige rahapesu vastase võitlusega kõigis kolmes Balti riigis.
Kohtumise lõpus kirjutavad Eesti ja Läti siseministrid alla riigipiiri hooldust ja piiriesindajate tegevust käsitlevale kokkuleppele. Kokkuleppe järgselt hakkavad pooled hooldama enda territooriumil asuvat piiririba ning piirimärke. Seni pole eraldiseisvat hooldamise korda riikidevahelise lepinguga määratletud, seega muudab kokkulepe riigipiiri hooldamise korra selgemaks. Riigipiiri senine hooldus toimus 1993. aasta riigipiiri taastamise lepingu alusel, mille kohaselt hooldasid pooled seda osa piirist, mille nad välja ehitasid. Lisaks luuakse kahe riigi esindajatest koosnev ühiskomisjon ning kaasajastatakse piiriesindajate ülesandeid.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background