Alutaguse rahvuspargis alustas tööd koostöökogu

14/01/2019

Tagasi

Äsja loodud Alutaguse rahvuspargis toimus esimene kohalikku kogukonda ja huvigruppe kaasav koostöökogu koosolek, kus osalesid rahvusparki välja arendama asuvate kohalike omavalitsuste, turismiühenduste, muuseumite ja looduskaitsega seotud asutuste esindajad.
Keskkonnaamet on kõigis Eesti rahvusparkides kohaliku kogukonna ja huvigruppide paremaks kaasamiseks moodustanud koostöökogu, mille olulisemaks ülesandeks on infovahetus ja koostöö rahvuspargi kaitse korraldamisel. Iisaku looduskeskuses toimunud koostöökogu esimesel koosolekul arutati, et kohalikul kogukonnal kui pärandikandjal on vastutusrikas ülesanne hoida ja tutvustada sealset kultuuripärandit.
Koosolekul toodi välja, et lisaks loodusele on Alutagusel kaitse all ka kultuuripärand. Piirkondliku looduse ja kultuuripärandi tutvustamine on aga suurepärane võimalus Eesti idanurga unikaalsuse esitlemiseks kogu maailmale ning teisalt ka edendab siinset turismimajandust. Nimelt on rahvuspargid maailmas rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud turismi sihtkohad, mis annab eelise neis tegutsevatele turismiettevõtjatele ning seeläbi kogu piirkondlikule majandusele.
Lisaks turismi ja kultuuripärandi teemadele arutati koosolekul rahvuspargi kaitsekorra väljatöötamist ja kaitsekorralduskava loomist, mis on oluline alusdokument rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi kaitseks ning külastuse ja keskkonnahariduse edendamiseks.
Selleks, et tekiks laiem arutelu ja koostöö, moodustati Alutaguse rahvuspargi koostöökogu juurde kolm töögruppi: kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava, külastuskorralduse ja keskkonnahariduse ning kultuuripärandi töögrupp. Töögruppide tööd koordineerivad Keskkonnaameti spetsialistid ja need on plaanitud kokku kutsuda juba lähiajal.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background