Alustatakse üleriigilist ökosüsteemiteenuste hindamist ja kaardistamist

14/01/2019

Tagasi

Keskkonnaagentuuri tellimusel töötab Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli tippekspertidest koosnev töögrupp 2019. ja 2020. aasta jooksul välja metoodika ja viib selle alusel läbi nelja maismaaökosüsteemi (metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ökosüsteemid) seisundi ja ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede hindamise ja kaardistamise.
Kui erinevad ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise tegevused ulatuvad Eestis juba 2000. aastate algusesse, siis antud töö on esimene katse kaardistada valitud ökosüsteemide seisund ja nende teenused kogu riigis ehk saada vastus, kus, kui palju ja milliseid olulisi hüvesid Eesti loodus pakub ning kuidas see on seotud ökosüsteemide seisundiga.
Nii materiaalsete kui ka mitteaineliste looduse hüvede tasakaalukam arvestamine igapäevastes otsustusprotsessides, alustades nende olukorra ja paiknemise kindlakstegemisest ehk hindamisest ja kaardistamisest, on hädavajalik elurikkuse ja seeläbi meie elukeskkonna säilimiseks ning muu hulgas sammuke lähemale ka riiklike ja rahvusvaheliste kohustuste täitmisele, mille oleme elurikkuse säilitamiseks võtnud.
Töö on üks osa projektist „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid“ (ELME), mida rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Eesti riik.
Kaasa löövad Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Rahandusministeerium, Statistikaamet jpt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background