99% turistidest soovitaksid Pärnut ka sõpradele

17/04/2019

Tagasi

Täna tutvustati turismiettevõtjatele TÜ Pärnu Kolledži poolt läbi viidud uuringut „Pärnu talvekülastaja“. Analüüsi eesmärk oli saada ülevaadet talvel Pärnut külastavate inimeste valikutest, ootustest ning rahulolust linna pakutavate võimalustega.
Uuringus osalenud olid Pärnu linna külastavad inimesed, kellest 60% olid eestlased ja 40% välismaalased. Siseturistidest külalised olid enamjaolt pärit Harjumaalt ja Tartumaalt, väliskülalistest poole moodustasid soomlased, kellele järgnesid lätlased ja rootslased.
Intervjuud viidi läbi tänavaküsitlusena Pärnu tänavatel külastajatega otse suheldes ning väiksemas osas koguti külastajate poolt täidetud ankeete Pärnu Külastuskeskusest, söögikohtadest ja majutusettevõtetest.
Selgus, et Pärnusse reisimise eesmärgiks oli peamiselt puhkus ning spaa- ja lõõgastusteenuste nautimine. Sihtkoha valikul mõjutas enim varasem positiivne külastuskogemus ning sõprade ja tuttavate soovitused. Lisaks toodi välja head võimalust spaapuhkuseks ning sobilikku hinnataset. Ilmnes, et suur osa oli korduvkülastustel, eestlastest ja välismaalastest üle poole (81% eestlastest ja 58% välismaalastest) külastas Pärnu linna neljandat või enamat korda.
Kõige enam reisiti Pärnusse koos kaaslasega ning seda nii eestlaste kui ka välismaalaste puhul, pisut vähem pere ja sõpradega. Ligikaudu 70% vastanutest kasutas Pärnusse jõudmiseks isiklikku sõiduautot. Bussiga saabus Pärnusse 28% väliskülalistest, eestlastest külastajatest 26%. Samuti kasutasid välismaalased 1% võrra rohkem rendiauto teenust (3%) kui eestlased.
Keskmiselt oli madalhooaja külastajate viibimise kestus Pärnu linnas 1,92 ööd. Eestlaste viibimise kestus oli pisut lühem – keskmiselt 1,61 ööd ja välismaalaste viibimine pikem – keskmiselt 2,37 ööd. Ööbimiskoha valikul osutus enim valituks spaahotellid, milles peatus 40% eestlastest ja 37% välismaalastest. Populaarsuselt järgmisel kohal oli välismaalaste seas ööbimine hotellides (36%), mis eestlaste seas oli kolmandal kohal (16%). Eestlaste jaoks oli populaarne ööbimispaik veel sugulaste ja tuttavate juures (24%).
Küsitluses osalenud andsid tagasisidet ka selle kohta, millistest allikatest nad kõige rohkem informatsiooni leidsid. Selgus, et kõige enam informatsiooni saadi oma tuttavatelt ja otsingumootori Google vahendusel. Üsna palju leiti informatsiooni ka sotsiaalmeedia lehelt Facebook ning ka visitparnu.com kodulehelt.
Üldmulje Pärnu linnast oli väga hea. Kõige rohkem meeldis külastajatele meri, rand ning spaad ja hotellid. Leiti, et ranna-ala on väga hästi korrastatud ning külastajatele meeldis merelähedus. Pärnu spaade ja hotellide puhul toodi välja head taset ja modernsust. Vähem oldi rahul transpordiühenduste, väheste aktiivsete tegevuste, kultuuriprogrammi ja ostuvõimalustega.
Uuringus osalenutest 99% soovitaksid Pärnut puhkusesihtkohana teistele ning plaanivad linna ka ise uuesti külastada. Vastajatest paljud plaanivad Pärnut külastada juba tuleval suvehooajal.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background