84% elanikest hindab Eesti keskkonnaseisundit heaks

27/10/2018

Tagasi

Enamik Eesti elanikke peab keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks ning Eesti keskkonnaseisundit heaks, selgub Keskkonnaministeeriumi tellitud keskkonnateadlikkuse värskest uuringust.
Pärnus peetud keskkonnahariduse konverentsil “Terve keskkond– terve inimene?” said osalejad ülevaate Keskkonnaministeeriumi
tellitud Eesti elanike keskkonnateadlikkuse värsket uuringut, mille eesmärk oli saada ülevaade elanike keskkonnateadlikkusest
ja -hoiakutest.
84% Eesti elanikest hindab Eesti keskkonnaseisundit heaks, üksnes 9% peab seda väga halvaks. Samal ajal peab lausa 93% elanikest
keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks, sealjuures 41% väga oluliseks.
Keskkonnasäästlikult elama motiveerib inimesi nii oodatav kasu tervisele kui ka keskkonnale, selgus uuringust.
Ühe probleemina toodi välja prügi loodusesse viimise, mida paraku ikka veel üsna palju ette tuleb. On vaja tegelda jätkuva
aktiivse selgitustööga teadlikkuse suurendamiseks ja käitumisharjumuste muutmiseks.
Koostöös Tallina Ülikooli ja Turu-Uuringute AS-iga valminud küsitluses uuriti elanike hinnanguid keskkonna praeguse olukorra
ning peamiste probleemide kohta. Samuti küsiti inimeste arusaamade kohta, kuidas tuleks keskkonda, sh metsi, kaitsta ning milline on nende silmis keskkonnasõbralik käitumine. Lisaks uuriti, kuivõrd informeeritud on elanikud keskkonna-alaselt ja millised on nende infoallikad. Aga ka seda, kuivõrd tunnevad nad end kaasatuna keskkonna-alaste otsuste tegemisesse ning milline on nende hinnangul Keskkonnaministeeriumi ja teiste keskkonnainstitutsioonide usaldusväärsus.
Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse suunamiseks valmis äsja Keskkonnaministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös tegevuskava, mille koostamisel oli üheks abistavaks materjaliks justnimelt Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background