2018. aastal kasvas hüppeliselt merel hätta sattunute hulk

06/01/2019

Tagasi

Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskus registreeris 2018. aastal kokku 286 merepäästejuhtumit ning abi vajas 739 inimest. 2017. aastal registreeriti kokku 278 merepäästejuhtumit ja abi osutati 570 inimesele.
Kutseliste ja vabatahtlike merepäästjate poolt päästeti eelmisel aastal 598 inimest, ise pääses 130, hukkus üheksa ja teadmata kadunud on kaks inimest. Õnnetusseisundina käsitletud olukordi oli 45 ja nendes vajas abi 227 inimest. Õnnetusseisundi puhul on tegemist olukorraga, kus inimest, laeva või muud sõidukit ähvardab oht ning viivitamatult on vaja abi.
Selleks, et meresõit oleks turvaline, saavad vee peal liiklejad ise palju ära teha. Enne veele minekut tuleb end hoolikalt sõiduks ette valmistada ja ära teha kaarditöö. Alati tuleb kaasa võtta piisav kütusevaru, hooldada korrektselt veesõidukit, loomulikult tuleb kasutada päästevahendeid ning mitte ületada pardale lubatud reisijate arvu. Ka talvised väljakutsed näitavad, et valitsevat olustikku ei osata hinnata. Tihti tahetakse jää peal minna vahetult pärast selle tekkimist, kui see veel ei kanna.
Merel juhtus enim sündmusi Põhja ja Lääne prefektuuri vastutusalas. Kõige rohkem teatati merevalvekeskusele ilmastikuga seotud juhtumitest ning juhitavuse kaotanud või tühjalt triivivast paadist. Samuti oli rohkesti teateid punasest signaalraketist ning vee- ja õhusõiduki personaalse avariipoi aktiveerimisest.
Enim sattus inimesi ühe sündmuse käigus hätta 6. aprillil, kui Peipsi järve jääle tekkis Varnja piirkonnas umbes 200 meetri laiune pragu, mille tõttu jäi järvejääle lõksu suur hulk kalastajaid. Sündmuskohale suunati kolm Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) hõljukit, kes asusid jääprao taha lõksu jäänuid üle prao transportima. Samuti suunati piirkonda PPA lennuk, et kaardistada seal valitsevad jääolud ja hätta sattunud inimesed. Sündmusel olid abis ka ATV, paaditoimkond ning kohalikud elanikud. Kokku toimetati kaldale 144 inimest, ükski inimene meditsiinilist abi ei vajanud.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background